Ehdot

Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Kommee Kurki
Houhajärventie 194
38250 Sastamala
p. 050 378 9208
info@kommeekurki.fi
Y-tunnus: 2046929-5

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Kommeelta Kurjelta, kun varaus/ostos tehdään Johku-palvelua käyttävillä sivustoilla: kommeekurki.fi, johku.com/kommeekurki, GoFinland, Retkipaikka, puumajoitus.fi, treetentfinland.com (suomenkielisestä varauslinkistä). Jos GoFinland tai Retkipaikka esittää erilaisia ehtoja kuin tässä mainitut, tai lisäehtoja, pätevät ne heidän sivujensa kautta tehtyihin varauksiin.


 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kommee Kurki ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kommeeseen Kurkeen tilanteen korjaamiseksi. Kommee Kurki ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ajankohtaa.

Peruutukset ja muutokset

 • Suoraan sähköpostitse tai puhelimitse sekä Johku-palvelua käyttävien sivustojen ja palveluiden kautta tehty varaus voidaan peruuttaa ilman kuluja viimeistään 7 vrk (puumajoitus) ja 14 vrk (talomajoitus) ennen alkuperäistä tulopäivää. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 % varauksen summasta.

 • Varauksen ajankohtaa voidaan muuttaa ilmaiseksi saman kauden/vuoden aikana saatavuuden mukaan. Puumajoitus on saatavana toukokuun alusta syyskuun loppuun asti. Ajankohdan muutos pyydetään tehtäväksi puumajoitukseen viimeistään 1 vrk ennen ja talomajoitukseen 7 vrk ennen alkuperäistä tulopäivää.

 • Puumajoitusvarauksen kohdalla pätee lisäksi se, että ukonilman uhatessa otamme tulopäivänä asiakkaaseen yhteyttä ja käsittelemme asian tapauskohtaisesti.

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kommee Kurki on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Peruutus on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen info@kommeekurki.fi

 • Johku-palvelua käyttävät sivustot ja palvelut ovat: kommeekurki.fi, johku.com/kommeekurki, GoFinland, Retkipaikka, puumajoitus.fi, treetentfinland.com (suomenkielinen varauslinkki). Jos GoFinland tai Retkipaikka esittää erilaisia ehtoja kuin tässä mainitut, tai lisäehtoja, pätevät ne heidän sivujensa kautta tehtyihin varauksiin.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kommee Kurki irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Asiakas otetaan yleensä henkilökohtaisesti vastaan, jolloin avaimet toimitetaan asiakkaalle. Jos tämä ei ole mahdollista, otamme asiakkaaseen yhteyttä.

 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet jättämällä ne kohteeseen pöydälle.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 80 €.

 • Kommee Kurki ei peri korvausta itselleen siitä, mikäli joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin. Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä tiskiensä tiskaamisesta vuokra-aikana ja sen lopuksi.

 • Asiakas on vastuussa kohteen perusloppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Perusloppusiivous B&B Kommeessa Kurjessa tarkoittaa sitä, että tilat on järjestetty siistiin kuntoon, tiskit on tiskattu/astianpesukone on laitettu päälle, keittiön pöydät pyyhitty ja mahdolliset isommat sotkut on imuroitu kuistin kaapissa säilytettävällä imurilla.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siistimättä, laskuttaa Kommee Kurki kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti 50 €/h + mahdollisen ulkopuolisen palveluntarjoan kulut, kuitenkin vähintään 50 €.

 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja.

 • Puumajoitusta koskevat erityisehdot

  • Saapuminen tulopäivänä klo 16 jälkeen.

  • Poistuminen lähtöpäivänä klo 11 mennessä.

  • Retkikunnan jäsenet vastaavat puumajoitteen ja ympäristön siisteydestä.

  • Roskat on laitettava niille varattuun roskapussiin ja kannelliseen jäteastiaan.

  • Retkikunta on vastuussa puumajoitteen ehjänä ja puhtaana säilymisestä sekä ympäristön vahingoittumattomuudesta. Alue ja puumajoite tulee puhdistaa huolellisesti ennen lähtöä.

  • Kommee Kurki pidättää oikeuden veloittaa mahdolliset syntyneet viat ja rikkoutumiset täysimääräisesti retkikunnalta jälkikäteen laskuttamalla.

  • Retkikunta ei saa häiritä alueella asuvia lintuja ja muita eläimiä!

  • Retkikunnan tulee kunnioittaa luontoa ja metsää asiaankuuluvalla tavalla.

  • Humalahakuinen alkoholin käyttö, tupakointi ja muiden päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

  • Tupakointi on sallittu ainoastaan B&B Kommeen Kurjen rakennuksen pihassa, ja tumpit on laitettava rakennuksen portailla olevaan tuhka-astiaan.

  • Tulenteko on sallittu ainoastaan siihen varatussa nuotiopaikassa, asiaankuuluvalla varovaisuudella. Nuotiota ei saa jättää vartioimatta hetkeksikään. Alueen puita ei saa vahingoittaa.

  • Tulenteko on ehdottomasti kielletty yleisen metsäpalovaaran aikana.

  • Nuotiossa ei saa polttaa muoveja.

  • Mahdollisista ongelmista on soitettava viipymättä p. 050 378 9208 (Anja Hanhijärvi).

  • Puumajoituksen käyttäjillä on hyvä olla voimassa oleva tapaturmavakuutus varmuuden vuoksi.

  • Retkikunnan on pidettävä huolta puhelintensa akkujen riittävästi varauksesta hätätilanteiden varalta.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot (esim. polkupyörät yms. varusteet)

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50 % korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä llmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kommeelle Kurjelle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kommee Kurki ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista eikä sähkökatkoista, luonnonrauhaa häiritsevistä ulkopuolisten aiheuttamista äänistä tai vastaavista syistä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kommee Kurki pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Kommee Kurki eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


 

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus/muu sähköpostiviesti/puhelimitse).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Fyysisiä tuotteita koskevan kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on avaamaton ja alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava ehjä ja myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi: info@kommeekurki.fi tai
  p. 050 378 9208

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.


 

Maksuehdot

 • Kommee Kurki soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kommee Kurki ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen Kommeen Kurjen tekemällä laskulla (yrityksille ja yhteisöille)

  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Majoituslasku on oltava maksettuna majoituksen alettua. Lahjakorttilaskuissa maksuehto on 7 pv netto.

  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, noudatetaan laskussa olevia korkoehtoja ja tarvittaessa käytämme perintätoimistoa.

 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora / Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
  Laserkatu 6
  53850 Lappeenranta
  Puhelin: 029 300 5050
  Sähkösposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kommee Kurki ei käsittele tilausta. Ongelmatilanteissa älä epäröi ottaa yhteyttä meihin!


 

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat voivat olla riippuvaisia ajankohdasta ja voivat vaihdella kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita ja palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Kommeella Kurjella on oikeus käyttää rekisteröityjä osoitetietoja omaan suoramainontaansa, etämyyntiinsä ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 • Kommee Kurki ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille, ellei laissa toisin määrätä.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa ehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin.

Luotu: 26.4.2018, päivitetty 10.3.2020